AFC Leopards

Premier League
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ke.png?size=60x&lossy=1
AFC Leopards
65

AFC Leopards squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Otieno ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 3 4 4 0
B. Munyendo ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
V. Otieno ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
E. Lwangu ke 1 0 1 0 0 20 - 0 M 25 1 1 1 0
Musa Oundo kn 2 0 1 0 1 0 - 0 M 25 2 3 2 1
R. Bakari ke 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Nyakeya ke 1 0 1 0 0 29 - 0.09 M 44 2 6 6 0
V. Omune ke 6 0 6 0 0 31 - 0.18 M 41 3 13 13 0
C. Miheso ke 2 0 2 0 0 31 - 0.07 M 40 1 2 2 0
A. Kimani Njenga ke 1 0 1 0 0 34 - 0 M 30 1 1 1 0
K. Kimani ke 1 0 1 0 0 34 - 0 M 30 1 1 1 0
K. Odhiambo ke 1 0 1 0 0 21 - 0.01 M 25 2 2 2 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Yakhama ke 5 0 5 0 0 0 - 0.01 M 33 1 5 5 0
A. Gitego rw 2 0 3 0 0 0 - 0 M 28 1 2 3 0
Hassan Beja ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 26 1 1 1 0
J. Owiti ke 1 0 1 0 0 34 - 0 M 25 2 2 2 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player
V. Omune
V. Omune
6
Musa Oundo
Musa Oundo
1