V-League 2 Temporada Regular. Jor. 6

Pre-match PVF-CAND vs Công An Nhân Dân

Compare players

Midfielder

Nguyễn Vũ Tín

Nguyễn Vũ Tín 38
VS
Trần Thanh Sơn 38

Trần Thanh Sơn

X