Quantcast

Viktoriya Maryina Horka

Viktoriya Maryina Horka
20 elo

Viktoriya Maryina Horka squad 2022/23

Squad

Goalkeepers MP GS
Age Height ELO Season. MP
1
R. Babaev
R. Babaev BY 2 2 4 0 0 30 0 0 M 33 1 2 4 0 0
31
D. Zakharevich
D. Zakharevich BY 0 0 0 0 0 19 0 0 M 29 1 0 0 0 0
31
Vladislav Ivashkevich
Vladislav Ivashkevich BY 0 0 0 0 0 26 0 0 M 25 1 0 0 0 0
Defenders MP GS
Age Height ELO Season. MP
5
P. Zyl
P. Zyl BY 2 2 1 0 0 28 0 0 M 25 1 2 1 0 0
20
I. Prokhorenko
I. Prokhorenko BY 2 2 0 0 1 24 178 0 M 31 1 2 0 0 1
S. Kuchmel
S. Kuchmel BY 0 0 0 0 0 24 0 0 M 0 0 0 0 0 0
17
Vadim Migalenya
Vadim Migalenya BY 1 0 0 0 0 22 0 0 M 25 1 1 0 0 0
26
Dmitriy Naumchik
Dmitriy Naumchik BY 0 0 0 0 0 31 0 0 M 25 1 0 0 0 0
Midfielders MP GS
Age Height ELO Season. MP
8
N. Makarov
N. Makarov BY 2 2 0 0 0 25 0 0 M 32 1 2 0 0 0
9
Danila Kravchenko
Danila Kravchenko BY 1 0 1 0 2 21 0 0 M 25 1 1 1 0 2
18
F. Sharipov
F. Sharipov BY 2 1 0 0 0 0 0 0 M 25 1 2 0 0 0
17
D. Seregin
D. Seregin BY 1 0 0 0 0 21 0 0 M 25 1 1 0 0 0
14
A. Zholud
A. Zholud BY 2 1 1 0 1 20 0 0 M 25 1 2 1 0 1
V. Plisko
V. Plisko BY 0 0 0 0 0 22 0 0 M 25 0 0 0 0 0
6
Aleksandr Kupreenko
Aleksandr Kupreenko BY 1 0 0 0 0 18 0 0 M 25 1 1 0 0 0
3
Vitali Plisko
Vitali Plisko BY 1 0 0 0 0 23 0 0 M 25 1 1 0 0 0
3
Vladislav Katushonok
Vladislav Katushonok BY 1 1 0 0 2 22 0 0 M 25 1 1 0 0 2
7
S. Miskiv
S. Miskiv BY 1 0 0 0 0 34 0 0 M 25 1 1 0 0 0
21
Sergey Kuchmel
Sergey Kuchmel BY 2 2 0 0 0 24 0 0 M 25 1 2 0 0 0
4
D. Sinyavskiy
D. Sinyavskiy BY 2 2 0 0 0 24 0 0 M 25 1 2 0 0 0
Strikers MP GS
Age Height ELO Season. MP
13
Nasanovich
Nasanovich BY 1 1 1 0 0 29 0 0 M 31 1 1 1 0 0
10
A. Novik
A. Novik BY 1 1 0 0 0 24 176 0 M 33 1 1 0 0 0
7
D. Golotsukov
D. Golotsukov BY 1 1 1 0 0 24 0 0 M 25 1 1 1 0 0
15
G. Burakov
G. Burakov BY 2 1 1 0 0 23 0 0 M 25 1 2 1 0 0
10
A. Evtukhovich
A. Evtukhovich BY 1 1 0 0 0 21 0 0 M 25 1 1 0 0 0
11
Vitaliy Shadurko
Vitaliy Shadurko BY 2 2 0 0 0 19 0 0 M 25 1 2 0 0 0
Stand out players
Top goalscorer Most minutes Most games Most booked
Danila Kravchenko
Danila Kravchenko
1
Sergey Kuchmel
Sergey Kuchmel
180'
Sergey Kuchmel
Sergey Kuchmel
2
Vladislav Katushonok
Vladislav Katushonok
2