Chapadinha FC

Career

Seasons PJ
2023/24
2 9 10 0
Maranhense
Maranhense
2 9 10 0
2022/23
7 12 18 4