noscript image

V. Ferentsyk

ua
V. Ferentsyk
32

-

K.€

19

20

years

MID

V. Ferentsyk's teammates

Squad

Unknown MP GS
Age Height ELO Season. MP
11
V. Merdeyev
V. Merdeyev UA 12 3 0 0 2 19 0 0 M 25 1 12 0 0 2
Goalkeepers MP GS
Age Height ELO Season. MP
25
M. Gotra
M. Gotra UA 10 10 22 0 0 21 190 0 M 41 1 10 22 0 0
1
V. Yushchyshyn
V. Yushchyshyn UA 5 5 12 0 1 21 187 0 M 29 1 5 12 0 1
12
Y. Slavik
Y. Slavik UA 0 0 0 0 0 32 0 0 M 25 1 0 0 0 0
35
V. Labatii
V. Labatii UA 0 0 0 0 0 17 0 0 M 25 1 0 0 0 0
Defenders MP GS
Age Height ELO Season. MP
4
O. Aksenov
O. Aksenov UA 6 6 1 0 2 27 184 0.1 M 46 1 6 1 0 2
69
D. Sartina
D. Sartina UA 13 12 0 0 0 29 181 0 M 46 1 13 0 0 0
3
O. Dopilka
O. Dopilka UA 12 12 0 0 1 35 178 0 M 42 1 12 0 0 1
23
V. Shkinder
V. Shkinder UA 7 7 1 0 2 22 184 0 M 41 1 7 1 0 2
V. Betsa
V. Betsa UA 0 0 0 0 0 25 0 0 M 40 0 0 0 0 0
13
S. Fedak
S. Fedak UA 8 3 0 0 2 23 0 0 M 39 1 8 0 0 2
8
V. Duran
V. Duran UA 12 5 0 0 2 22 0 0 M 33 1 12 0 0 2
27
V. Chushenko
V. Chushenko UA 11 11 0 0 3 20 180 0 M 33 1 11 0 0 3
21
O. Savoshko
O. Savoshko UA 14 14 0 0 1 23 180 0 M 36 1 14 0 0 1
4
O. Aksyonov
O. Aksyonov UA 1 1 0 0 1 27 0 0 M 25 1 1 0 0 1
Midfielders MP GS
Age Height ELO Season. MP
7
V. Ryashko
V. Ryashko UA 15 14 5 0 2 28 188 0 M 44 1 15 5 0 2
77
S. Mashtalir
S. Mashtalir UA 3 1 0 0 0 23 0 0 M 40 1 3 0 0 0
10
P. Tyshchuk
P. Tyshchuk UA 9 3 0 0 1 24 180 0 M 32 1 9 0 0 1
6
A. Vyskrebentsev
A. Vyskrebentsev UA 13 8 0 0 1 20 184 0 M 29 1 13 0 0 1
18
D. Yefimenko
D. Yefimenko UA 3 2 0 0 1 20 0 0 M 25 1 3 0 0 1
30
O. Kobeliash
O. Kobeliash UA 5 2 0 0 0 21 0 0 M 25 1 5 0 0 0
Strikers MP GS
Age Height ELO Season. MP
20
V. Pynyashko
V. Pynyashko UA 15 13 0 0 1 29 164 0 M 42 1 15 0 0 1
90
Andriy
Andriy UA 2 2 0 0 0 31 185 0 M 41 1 2 0 0 0
99
V. Khomchenko
V. Khomchenko UA 15 13 1 0 2 26 188 0.1 M 43 1 15 1 0 2
9
M. Gayduchyk
M. Gayduchyk UA 10 10 3 0 0 21 187 0 M 36 1 10 3 0 0