noscript image

Luís Pedrosa

pt
Luís Pedrosa
40

10

K.€

12

29

years

GOA

Luís Pedrosa's teammates

Squad

Goalkeepers MP GS
Age Height ELO Season. MP
Matthaus
Matthaus BR 3 3 2 0 0 23 189 0 M 42 1 8 7 0 0
Rodrigo Murta
Rodrigo Murta PT 3 0 0 0 0 24 190 0 M 25 1 3 0 0 0
Tomaso Lorenzi
Tomaso Lorenzi PT 1 1 5 0 0 20 0 0 M 25 1 1 5 0 0
Nuno Ricardo
Nuno Ricardo PT 1 1 3 0 0 42 183 0 M 25 1 1 3 0 0
Defenders MP GS
Age Height ELO Season. MP
Filipe Garcia
Filipe Garcia PT 4 4 0 0 1 22 180 0 M 46 1 8 2 0 1
Daniel Alemão
Daniel Alemão BR 4 4 0 0 1 23 193 0 M 43 1 17 1 0 3
Nhayson
Nhayson BR 4 4 0 0 2 22 0 0 M 43 1 19 2 0 7
Kainandro
Kainandro BR 3 3 0 0 0 22 0 0 M 39 1 8 1 0 1
Rafael Pinto
Rafael Pinto PT 8 7 0 0 0 25 170 0 M 41 3 41 1 0 3
João Duarte
João Duarte PT 9 4 0 0 2 29 171 0 M 40 3 28 0 0 7
S. Zibo
S. Zibo GH 1 1 0 0 0 24 0 0 M 39 2 23 1 0 4
Midfielders MP GS
Age Height ELO Season. MP
Pedro Duarte
Pedro Duarte PT 4 4 0 0 0 23 164 0 M 46 1 19 2 0 7
Pedro Simões
Pedro Simões PT 4 4 0 0 3 23 181 0.1 M 46 2 25 4 0 11
Maxuel
Maxuel BR 4 3 1 0 1 22 188 0 M 46 1 20 6 0 1
Nuno Alves
Nuno Alves PT 3 3 0 0 1 27 171 0 M 42 3 30 1 0 7
Valdeci
Valdeci BR 4 4 0 0 2 27 188 0 M 0 1 15 0 0 8
Wilson Marques
Wilson Marques PT 4 1 0 0 0 21 0 0 M 38 2 23 1 0 3
Zé Maria
Zé Maria BR 3 0 0 0 0 23 171 0 M 36 2 25 0 0 0
Leonardo Nunes
Leonardo Nunes PT 2 1 1 0 0 20 0 0 M 25 1 8 1 0 0
Leandro Borges
Leandro Borges PT 1 0 0 0 0 21 177 0 M 25 1 1 0 0 0
Chico
Chico PT 3 2 1 0 0 26 179 0 M 42 3 41 14 0 12
H. Innusah
H. Innusah GH 15 9 0 0 3 22 180 0 M 39 3 45 0 0 12
Chukwuka Johnson
Chukwuka Johnson NG 1 0 0 0 0 21 0 0 M 0 1 1 0 0 0
Diogo Batista
Diogo Batista PT 1 0 0 0 0 17 0 0 M 25 1 1 0 0 0
Strikers MP GS
Age Height ELO Season. MP
J. San Martin
J. San Martin UY 6 6 4 0 2 28 179 0.1 M 54 1 6 4 0 2
Jorge Emanuel
Jorge Emanuel PT 4 1 1 0 0 27 185 0 M 37 2 35 8 0 4
André Chamusca
André Chamusca PT 9 1 1 0 0 22 174 0 M 32 2 20 1 0 1
D. Palacios
D. Palacios CO 1 1 0 0 0 26 174 0 M 40 1 13 0 0 2
Suleiman Yaro
Suleiman Yaro NG 1 0 0 0 0 22 168 0 M 31 1 1 0 0 0