M. Shahid

Retired
pk
M. Shahid
25

1

K.€

-

years

M. Shahid's matches

2021
Events Pts
Premier League
06
Nov
PAK
KRL
1-1
Pakistan Army
KRL
0
4.7
Premier League
06
Nov
PAK
KRL
1-1
Pakistan Army
KRL
0
4.7
Premier League
06
Nov
PAK
KRL
1-1
Pakistan Army
KRL
0
4.7
Premier League
03
Sep
KRL
KRL
5-2
Pakistan Navy
PAK
0
4.7
2021 Pos. Rating
Premier League
06
Nov
PAK
KRL
1-1
Pakistan Army
KRL
25 100%
Premier League
06
Nov
PAK
KRL
1-1
Pakistan Army
KRL
25 100%
Premier League
06
Nov
PAK
KRL
1-1
Pakistan Army
KRL
25 100%
Premier League
03
Sep
KRL
KRL
5-2
Pakistan Navy
PAK
25 100%