V AFG

Matchday 38

V AFG
bg

V AFG stadiums in 2024

4

Stadia

Chavdar Tsvetkov Stadium
1965
Capacity
5000
100 x 50 metros
Struma
Capacity
8000
St. Peters
Capacity
3000
Gradski Stadium
Capacity
8000