Hungarian Super Cup

Hungarian Super Cup
hu

Goalscorers

Somália

Somália

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (1.00)

1 match

R. Varga

R. Varga

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (1.00)

1 match

R. Lamah

R. Lamah

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (1.00)

1 match

Minutes per goal

Somália

Somália

Ferencvárosi Ferencvárosi
30' (1)

1 match

R. Varga

R. Varga

Ferencvárosi Ferencvárosi
60' (1)

1 match

R. Lamah

R. Lamah

Ferencvárosi Ferencvárosi
87' (1)

1 match

Best goalkeeper

D. Dibusz

D. Dibusz

Ferencvárosi Ferencvárosi
0 (0)

1 match

B. Danilovic

B. Danilovic

Fehérvár Fehérvár
3 (3.00)

1 match

Yellow cards

D. Nagy

D. Nagy

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (1.00)

1 match

D. Dibusz

D. Dibusz

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (1.00)

1 match

R. Szolnoki

R. Szolnoki

Fehérvár Fehérvár
1 (1.00)

1 match

Red cards

M. Nalepa

M. Nalepa

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (1.00)

1 match

Matches played

D. Böde

D. Böde

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (100%)

1 match

R. Juhász

R. Juhász

Fehérvár Fehérvár
1 (100%)

1 match

Leandro

Leandro

Ferencvárosi Ferencvárosi
1 (100%)

1 match